BlueWin
Slunce
SLUNCE
Slunce
Voda
VODA
Voda
Vítr
VÍTR
Vítr
Člověk
Člověk je bytost přírody a proto by k ní měl mít úctu. Měl by brát z ní vše pro svůj užitek jako dar s pokorou a s rozmyslem i pro příští generace. A to není jen o nerostném bohatství a energiích, ale i o mnohém dalším...
Společnost
Dle této filozofie se jednou z těchto oblastí - energií - se zabývá společnost BlueWin a.s. - “čistou modrou” energií.

BlueWin je investiční společností, která podniká především v oblasti energetiky z obnovitelných zdrojů.

Cíle
Cílem činnosti společnosti jsou investice do přípravy, stavby a provozování bezpečného energetického portfolia v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů - především z fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren s cílem využít současné moderní technologie. Budoucnost vidíme v technologiích akumulace elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a využití a rozvoj inteligentních sítí.
Technologie
V dnešní době každý člověk v naší společnosti používá energii v mnoha jejích formách. Spotřeba energií obzvláště s rozvinutou vědecko-technickou revolucí roste exponenciálně a zanechává nemilou stopu na naší planetě.

Tento fakt se naše společnost snaží v mezích svých možností zmírnit a využít právě novodobých technologií.